Az Utcáról Lakásba Egyesületről

A munkánk célja:

Célunk, hogy minél több, közterületen élő hajléktalan ember költözhessen megfizethető bérlakásba, és, hogy a hajléktalanságra a lakhatás biztosítása jelentsen intézményes, kormányzati szintű megoldást. Ezt új, együttműködésen alapuló munkamódszerek bevezetésével és támogatásával segítjük elő. A fő tevékenységünk egy innovatív ötleten alapul: üres, rossz állapotú önkormányzati lakásokat újítunk fel önkéntesek bevonásával, amikbe azután a felújításban szintén résztvevő hajléktalan családok költözhetnek. Célunk  emellett még egy házkezelőség létrehozása, hogy az üresen álló magántulajdonú lakások is hasznosíthatóak legyenek szociális bérlakásokként. Célunk még az Elsőként Lakhatást módszer hazai bevezetésében való aktív részvétel, a módszer elemeinek alkalmazása a hazai jogszabályi keretek közt. Minden munkánk nyilvános, és a kapcsolódó, folytonos kommunikációs tevékenységünk célja a hajléktalansággal és a lakhatási válsággal kapcsolatos szemléletformálás, figyelemfelhívás a lakhatási problémák egyéni és társadalmi jelentőségére.

annamelindaA jelenleg működő hajléktalan ellátórendszer  nem képes reális és hosszú távon fenntartható kivezető utat nyújtani a hajléktalanságból, különösen nem a közterületen, saját építésű kunyhóban élő embereknek. Számukra az intézményes ellátás gyakran visszalépést jelentene, hiszen a saját építésű kunyhóban háztartást vezető személyek szállón általában sem a holmijuk nagy részét nem tudják megtartani, sem a háztartásuk összetételét nem tudják fenntartani (például párok a legtöbb helyen nem költözhetnek együtt). Az Elsőként Lakhatást szemlélet önálló lakhatást kínál, hasonló összegből valódi társadalmi integrációs lehetőséget nyújt. Hisszük, hogy a biztos lakhatás a szociális munka kiindulópontja, és nem végcélja kell, hogy legyen.

Tevékenységünk: Otthonokat teremtünk…
Kunyhóból Lakásba, és Lakhatást Most!

A munkánk 2012-es kezdete óta dolgozunk azon, hogy hajléktalan emberek önkormányzati bérlakáshoz jussanak. Üres, rossz állapotban lévő önkormányzati bérlakásokat újítunk fel a leendő bérlők, azaz kunyhóban élő hajléktalan emberek és önkéntesek bevonásával, más civil szervezetekkel partnerségben, közadakozásból, és adományozók támogatásával. Az érintetteknek máshogy nincs esélyük hosszú távon fenntartható önálló lakhatáshoz jutni, mivel a rendes önkormányzati lakáspályázatokon a hajléktalan emberek többnyire ki vannak zárva!

otthonokat-teremtunk

Ugyanakkor az önkormányzatok állományában sok rossz állapotú, akár lakhatatlan lakás van, amiket ők is nehezen tudnak hasznosítani. Ez a helyzet a magánlakások piacán is gyakran előfordul, ezért nemrég elkezdtünk magánlakások bevonásának, hasznosításának lehetőségén is dolgozni.A bérlők így kijuthatnak a hajléktalanságból, amire hivatalosan másképp alig van esélyük. A programunk fontos eleme az elsőként lakhatást szemléleten alapuló intenzív szociális munka, amely az önálló

lakhatást tekinti a társadalmi integráció kiindulópontjának. Célja, hogy az ügyfelek hosszú távon képesek legyenek fenntartani önálló lakhatásukat – ennek részeként munkalehetőséget keresünk, sőt egyes esetekben mi magunk is biztosítunk a bérlőinknek. Vannak olyan ügyfeleink, akik a beköltözéskor szinte semmilyen rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztek, mára pedig képesek minden hónapban befizetni a számláikat.
tinyhome

2015 óta dolgozunk azon is, hogy megmutathassuk: a lakhatási válság kezelésébe magántulajdonú lakásokat is be lehet vonni úgy, hogy azokat egy házkezelőségbe integrálva, kedvezményes bérleti díjért közvetítjük ki szociális bérlakásként ügyfeleinknek, miközben a tulajdonosok felé garanciát vállalunk az ingatlanok fenntartására, és állagmegőrzésére. Célunk, hogy munkánknak ez a része önálló egységgé bővüljön, és Lakhatást Most! néven szociális lakásügynökséggé fejlesszük. Ez a lakhatási válság érintettjeinek, és az országban megtalálható 400 ezerre tehető üres ingatlan tulajdonosának is kiutat mutat a helyzetükből. Ebbe a munkába beszállt partnerként a Tesz Magyarországért Alapítvány, akik az első 3 magántulajdonú lakás bevonását biztosították a programba.

Mivel a tavaly az ingatlanárak jelentősen emelkedtek, ezért kidolgoztuk a mobilház befektetési programelemet. Ennek lényege, hogy megvásárolt, vagy használatba kapott üres telkekre skandináv típusú használt mobilházakat telepítünk (telkenként csak néhányat), melyek lényegesen olcsóbbak a lakásoknál, komfortban azonban nem maradnak el azoktól. Másrészt a terveink szerint a támogatók is könnyebben bevonhatók, és így könnyebben bővíthető Lakhatást Most! programunk. A támogatóknak egy fajta “szociálisan érzékeny” befektetési lehetőséget kínálunk, ahol a támogatás egyben befektetés is, amely bizonyos idő után megtérül. A koncepció üzleti tervét egy pro bono program keretében a Master Card csapatának segítségével dolgoztuk ki. Az első mobilházakat a tervek szerint 2017 nyarán telepítjük.

Munka!

andi-munkaAz esetkezelésünk 2 pilléren nyugszik: Az egyik a partnerség, a másik a lakhatás fenntartásának biztosítása, jövedelem, illetve munkalehetőség biztosítása révén. Ennek jegyében született meg az Adj munkát! Koncepció. A szegénységben élő emberek gyakran dolgoztak és dolgoznak alkalmi jelleggel, ez azonban szinte mindig fekete munkát jelent. Ez kiszolgáltatottá teszi őket, hiszen gyakori, hogy a kialkudott alacsony bérüket sem kapják meg, egészségbiztosításuk, szolgálati idejük nincsen, nem számít bele az évente kötelezően 30 ledolgozandó napba, mely a legtöbb szociális juttatás feltétele és a legális munkakeresést is nehezíti, ha nem tudják igazolni a munkatapasztalataikat. Ennek a problémának a kezelésére dolgoztuk ki az Adj munkát! projektet, melynek keretében online és offline felületet, ezen kívül rendszeres csoporttalálkozókat indítunk lakásba költözött ügyfeleink és más hajléktalan vagy lakásszegénységben élő emberek számára. Egyrészt az a célunk ezzel, hogy a résztvevők el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, másrészt, hogy addig is amíg valamilyen tartós megoldást találnak, legális alkalmi munkához, ezen keresztül munkatapasztalathoz és jövedelemhez juthassanak. Ezeken a felületeken potenciális megrendelőkhöz juttathatják el a saját szolgáltatásuk, munkaerejük hirdetését Egyesületünk segítségével, és garanciavállallásával. Ezzel párhuzamosan a bekapcsolódóknak munkakeresésben, és képzési lehetőségek keresésében is segítenek szociális munkásaink, illetve a rendszeresen találkozó sorstárs-csoport többi tagja. Jelenleg egyik kőbányai ügyfelünket a kispesti építkezésen foglalkoztatjuk kőművesként, innen jött az Adj munkát! Alapötlete.

Önkéntességonkentes-4

Nem véletlenül választottuk ezt a képet az önkéntesfelhívásunk egyik plakátjának: nagyon jól megmutatja az önkéntesek bekapcsolódásának jelentőségét a munkánkba. Az önkéntesek, akik nálunk megfordulnak, nagyon változatos helyzetű emberek, különböző tapasztalatokkal. A fotón a Város Mindenkié egyik hajléktalan aktivistája tanítja a kőművesmunka alapjaira egyik önkéntesünket, aki nála sokkal jobb társadalmi helyzetből jött. Ez a felállás nem ritka, ahogy az sem, hogy hajléktalan emberek segítenek azoknak a társaiknak, akiknek a programjaink révén lehetőségük nyílik jobb helyzetbe kerülni. A hajléktalan emberekkel való közös munka nem csak az érintettek, de az önkéntesek életét, és szemléletét is jelentősen megváltoztatja. Ahogy a leendő bérlők bekapcsolódásának is a jelentősége a hajléktalan emberekkel kapcsolatos szemléletformálás mellett az is, hogy ők maguk sokszor tartós ismeretségekhez, és segítő hálóhoz, vagy későbbi munkalehetőségekhez is juthatnak az építkezések révén.

Eredmények és nyilvánosság

Elsőként lakhatást szemléletű programunk sikeres, ügyfeleink életminősége nagy mértékben javult és egyre sikeresebben állják meg helyüket a megváltozott helyzetben. Jelenleg 33 ember lakhatását biztosítja munkánk 14 családi háztartásban, és mellettük is heti szinten segítjük tanáccsal és adományokkal a hozzánk fordulókat. Munkánkat az elmúlt években évenként száznál is több önkéntes segítette.

zoli-sajto

Munkánk jelentőségét azonban nem csak a konkrét ügyfeleink, és az alkalmilag hozzánk fordulók támogatása adja. Célunk, hogy minden tevékenységünk nyilvánosan történjen, és a médiában, facebook oldalunkon, és blogunkban is folyamatosan tudósítsunk arról, hogy mi magunk mit csinálunk, és hogy szükségesnek tartjuk a hajléktalanellátás, és, általában, a lakhatási szegénységgel kapcsolatos intézkedések átfogó reformját. Ugyancsak jelentős célunknak tartjuk a nálunk megforduló önkéntesek révén megvalósuló szemléletformálást is.

Hisszük, hogy a társadalmi szemléletformáló, és a hajléktalansággal kapcsolatos figyelemfelhívó a tevékenységünkben kulcsszerepe van annak, hogy az ügyfeleink önmaguk nyilvánulnak meg saját ügyeikben, bemutatva, hogy ők maguk is aktívan részt vesznek a helyzetük megoldásában, illetve, ezzel is demonstrálva, hogy a hajléktalanság és a lakhatási szegénység rendszerszintű problémák, amiknek azonban emberi arca is van: ők maguk, a mi ügyfeleink.

kriszta-sajto

Ebben továbbra is szoros partnerségben működünk együtt az érintettek bevonásán alapuló Város Mindenkié csoporttal.

A munkánkat a médiaszerepléseinken túl a http://www.utcarollakasba.hu/rolunk helyen megnézhető videónkból, és az immár 2600 főnél is több követővel bíró http://www.facebook.com/utcarollakasba facebook oldalunkról is megismerhetik.

Ha kérdésük van, írjanak az utcarollakasba@gmail.com címre, vagy keressenek a 06 30 601 7694 telefonszámon!